کارمندان مرکز

آقای تقی پور
آقای تقی پور

مدیر اجرائی مرکز داخلی ۱۰۸

مهران مرادی
مهران مرادی

مدیر امور فرهنگی داخلی ۱۰۸

خانم قائمی
خانم قائمی

حراست مرکز داخلی ۱۰۷

ایمان دهباشی
ایمان دهباشی

حراست فیزیکی داخلی ۱۰۷

وهاب بهرامی
وهاب بهرامی

مدیر امور آموزش داخلی ۱۰۴

بهاره میرزائی
بهاره میرزائی

مدیر امور پژوهش داخلی ۱۰۸

صبورا آجودانی
صبورا آجودانی

کارشناس آموزش داخلی ۱۰۲

زهرا مشفقی
زهرا مشفقی

کارشناس آموزش داخلی ۱۰۶

معصومه حیاتی
معصومه حیاتی

کارشناس آموزش داخلی ۱۰۱

فاطمه بختیاری
فاطمه بختیاری

فارغ تحصیلان داخلی ۱۰۲

سهیلا خداوردی
سهیلا خداوردی

خدمات آموزشی داخلی ۱۱۷

پگاه نیک نفس
پگاه نیک نفس

امور مدرسان داخلی ۱۱۵

فرشته نصیری خو
فرشته نصیری خو

کارشناس مالی داخلی ۱۰۵

زینب نیکخواه
زینب نیکخواه

کارشناس مالی داخلی ۱۱۱

کوروش خسروی
کوروش خسروی

مسئول دفتر ریاست داخلی ۱۱۲

تلگرام

کانال اطلاع رسانی
  •  

تماس

۰۲۱۶۶۴۳۱۷۱۳ ۰۲۱۶۶۵۶۴۴۵۶
جهت آگاهی از داخلی های کارمندان
مشاهده

ایمیل

info@uast46.ir
صفحه اول سایت
مشاهده

اینستاگرام

کانال اطلاع رسانی
  •